14218234_10154512239333151_1717620904_n

Dil, gönlü yüzünden bir gemidir

27 Eylül 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
7839 defa okundu.

Bugün 26 Eylül Dil Bayramı.Cumhuriyetten önce konuşulan dil, Arapça ve Farsça, sözcüklerle dolu karma bir dildir. Bu dil Osmanlıca olarak adlandırılıyordu. Böyle bir dilin anlaşılması çok zordu.

Atatürk; Türk dili tarihinin, ağız ve lehçeleriyle dil bilgisinin araştırılması için 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Dil devrimiyle günlük yaşamda kullanılmayan, zor anlaşılır sözcüklerle ,dilimize uymayan yabancı dil bilgisi kurallarının ayıklanması amaçlanmıştır.

Birinci Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda toplanmıştır. O günün Dil Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiştir. Türk Dil Kurumu, çalışmalarını aralıksız sürdürerek, dilimizi yabancı sözcüklerden arındırmaya çalışmıştır. Yazarlar ve dil bilimciler, binlerce sözcük üreterek yazı dili ile konuşma dilini birleştirmiştir. Aydın kişilerin söylediklerini halk anlamaya başlamıştır. Atatürk, ölümünden önce bankadaki parasını Türk Dil Kurumuna bağışlamıştır.

Günümüzde Türkçe kelimelerin söyleniş şekli,konuşma esnasında kelimelerdeki vurgular oldukça bozulmuştur.Argo kelimelerin sıklıkla kullanılır olması yanın da, yabancı kelimererin günlük hayatta Türkçe karşılığı yokmuş gibi algılanması ve  sürekli kullanılır olması, oldukça üzücüdür.Üniversiteler de, okuyan  öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dilbilgisi konusunda ciddi boyutta eksik bilgiye sahip olduğu görülmektedir.Keza yeni açılan işyerlerine yabancı isimler verilmesi.

Oldukça zengin kelime dağarcığı olan Türkçe nin bilim dili olması savaşını veren Türkiye’nin Einstein’ı olarak adlandın Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Türkiye’de bulunduğu dönemde;eğitim dilinin resmi dil olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savunmuştur.

Matematiksel yapısından dolayı Türkçe’nin en iyi bilim dili olduğunu söylemiştir.

Oktay Sinanoğlu’nun  ”Bye Bye Türkçe” adlı kitabından bazı alıntılar;

Dilin Yeni terimlere yeni karşılık bulma becerisi;

Bugünkü durumuna 4-5 yüzyıl önce gelmeye başlayan İngilizce beş kadar dilin rasgele ve kuralsız karışımından oluşmuş, bu dillerin hiçbiri dilin ,ana kurallar iskeleti diyebileceğimiz temel yapısını sağlar konumda kalamamıştır. Dolayısıyla, İngilizce’de belli kurallara göre yeni terim türetme yeteneği hemen hemen yoktur.

Türkçe’de yeni kavramlara karşılıklar, dilinin özelliklerini iyi öğrenmişlerse kolayca bulunur. Tabi dilini bilimiyle, fenniyle, edebiyatıyla iyi öğrenmek, onu iyice bilmek, onunu eşsiz yetenek ve inceliklerine aşık olmak bahtiyarlığına ermek içinse her konuda eğitimini Türkçe olarak görmüş olmak gerekir.

Türkçe’nin terim türetme yetenekleri ise her dilden fazla. Hem de yeni türetilen Türkçe sözlerden hal bile bir şeyler anlayabiliyor.

Dil bilinci ve milletin ayakta kalması (kültür) arasındaki ilişki

Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider.

Türk demek dil demektir. Türklüğün en temel taşı Türkçe’dir. Türk, Türküm diyen ve her yönüyle, her şeyden önce Türkçe konuşandır.

Burası Türk devleti ise birinci vazifen Türk dilini, kimliğini, kültürünü geliştirmektir.

Dil, gönlü yüzdüren bir gemidir. Dil gemisi batarsa gönül de batar.

Milletlerin kimliğini, kişiliğini, geleneğini, her şeyini taşıyan dilidir. Dil giderse, millet de gider…

Kültürü Korumak

  1. Çeşitli diller ve kültürler tüm insanlığın zenginliğidir. Her birinin yaşatılması, korunması geliştirmesi için tedbirler alınmalı
  2. Hiçbir ülke başka bir ülkenin dilini, kültürünü yok etmeye çalışmamalı

Türkçe’yi ortadan kaldırmak için atılan adımlar ;

  1. Kamuoyu yabancı dil yalnız böyle öğrenilir diye aldatılmış ve hazırlık sınıfları açılması.
  2. Meslek dilinin yalnızca İngilizce’ymiş gibi algılatılması.
  3. İnsanların, yeni seçilen bakanların vb. yalnız yabancı dil bilmeleriyle methedilmeleri
  4. Bazı orta ve yüksek öğretim kurumlarının dillerinin tamamen yabancı olması
  5. Konuşurken İngilizce laflar katmanın övünülecek duruma getirilmesi
  6. Çeşitli işyerleri ve yayın organlarının dillerinin yabancı sözcüklerle bezendirilmesi

Dil ve Bağımsızlık Arasındaki İlişkiler

En yakın tarih ve bugünkü dünya sahnesi de gösteriyor ki iktisadı olsun, siyasi olsun kültürel olsun, bağımsızlıklarını, dünyadaki şerefli yerlerini, ancak kendi benliklerine sahip, kendilerini aşağı görmeyen kendilerine güvenen milletler koruyabiliyor, yapıcı ilerleyici ruha sahip olabiliyor.

Bir ülkenin insanlarını kendi kültürel köklerinden koparmanın, bağımlılığını artırmanın en önemli yolunun dil bağımlılığı oluşturmaktan geçtiği artık bilinen bir gerçek .

Bir ülkenin lafının geçmesi için, itibarlı olması için önce kendisini bilmesi, hedeflerinin, yönünün olması, kendisine itibar etmesi gerekir.

Türk Dilinin Üstün Yönleri

Türk dili, öbür dillerde pek aza rastlanan bir yapıya sahiptir. Batılı dilcilerin hayranlıkla söyledikleri gibi kuralları, adeta bir matematikçi tarafından düzenlenmiş gibi, kesin ve net, kendi kendini içinden türetebilen her yeni konuya yetişebilen her Türk’ün kolayca anlayabileceği yeni türeyen sözleri ile işlendikçe zenginleşen bir dildir.

Dil, süre giden bir iştir. Çünkü kavramlar sürekli gelişir durur, değişir, yenileri doğar. Dil de kavramlarla birlikte gelişir, içindeki türetim yeteneğine göre işlenir durur. Ne mutlu ki, Türk dili bu türetim, gelişim, yapı ve kurallarına en çok sahip bir dildir.

Yabancı Dil öğrenirken Dikkat Edilecek Kurallar

Yabancı dil öğretimi, yabancı öğretim haline gelmemeli, Türk dilinin yerine geçerek, onu yıkma, eritme, zayıflatma vesilesi olmamalı.

Ama mühendis, ama iş yöneticisi, ama öğretmen, önce kendi dilini ve mesleğini iyi bilmeli, yabancı dilden araç olarak yararlanmalıdır.

Kendi aklının kendisi sahibi olan yani Uganda , Filipinler gibi sömürgeleşmemiş tüm dünya ülkelerinde yabancı diller gece veya yaz kurslarında, görsel-işitsel dil laboratuarlarında, okullarda ayrı yabancı dil derslerinde öğretilir ve gayet iyi sonuç alınır.

Eğitim Dili

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün okullarında eğitim dili tümü ile Türkçe olmalıdır. Yabancı dil ek olarak ve iyi öğretilmeli, fakat kesinlikle Türkçe’nin yerini almamalıdır. Türk dilinin güzellik, zenginlik ve açıklığından kendi dilinde düşünebilme zevk, onur ve bağımsızlığından hiçbir tür gencini mahrum etmeye hakkımız yoktur.

Yabancı dille eğitim yapmak kadar zararlı bir şey yoktur. İnsanların yıllarını köreltir, düşüncelerini öldürür, insanlar hiçbir şey öğrenemez.

Önce kendi dilini bileceksin, düşünmesini bileceksin. Yabancı dil eğitimi görenlerde düşünce kabiliyeti azalır. Nitekim Türkiye’de bugün düşünmek adeta bulamayacağın bir şeydir.

Eğitim dilini yabancı dil yapmak, Türk dilini Türkiye’de ikinci plana atmak demek olur.

Her haysiyetli ülkenin eğitim dili kendi resmi milli dilidir.

Devletinin başta gelen işi, milli savunma görevi, Türk dilini yaşatmak, gelişmesine destek olmak, onun için de eğitimini Türkçe yapmak, her dalda Türkçe telif ve tercüme eserleri teşvik etmek olmalıdır.

Yabancı Dil Bilmek

Yabancı dil bilmek, anadiline çevirebilmek demektir. Türkçe’sini bilmediği için, çeviremeyen kişiler, yabancı dil bilmekle, öne sürüldüğü gibi bir kişilik daha kazanmış olmaz, kendi kişiliğini de kaybetmiş olur.

Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmanın önemi

Bir yeni bilim ve teknik yurda daha ilk kez girerken o işin öncüleri Türkçe konusunda duyarlı, bilgili ve bilinçli olurlarsa, o dal Türkçe olarak gelişir, o dalda çalışanlar da batıya karşı bir aşağılık duygusu içinde kıvranmadan yaratıcı olurlar.

Almanya’dan, İsviçre’ye gidiyorum. Sokaklarda bir tane İngilizce bilen adam yok. İngilizce’nin bütün dünyanın dili olduğu tamamıyla Anglo-Sakson propagandası ve bunların ihanet çetesi ve kuyruklarının yalanıdır.

Dil ve Bağımsızlık Arasındaki İlişki

Önce kafaları dil aracılıyla köleleştirirsen iktisadi, siyasi kölelik hemen araksından gelir.

Toplumları sömürgeleştirmek istiyorsan, en yi yol dilini ve kültürünü unutturmaktır.

Bilim dili İngilizcedir Aldatması

Bilim yalnız İngilizce ile olurmuş! Bunlar kasıtlı olarak üretilmiş yalanlardır. Amerika, İngiltere zayıfladıkça İngilizce’nin önemi azalmakta, çeşitli dillerin önemi artmaktadır.

Yabancı kelime, hatta yer adları, on yıl öncesine kadar yaptığımız gibi Türkçe imle ile  ve Türkçe sese uyumlarına uymuş şekilleriyle yazılmalı, söylenmeli (her ülke öyle yapar) yabancı imla kullanılmasından böbürlenme değil utanç duyulmalıdır.

Kendisi anadili gibi İngilizce bilmesine karşın, sunumlarını ısrarla Türkçe yapmıştır.

Allah’a emanet olunuz

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

152 sorgu 0,438 saniyede tamamlandı.